Här står inte mycket, men nu står det på ett nytt ställe.