Vårt husprojekt

Offertunderlag för nytt badrum

Vi behöver offert på ett nytt badrum.

Här finns några bilder på hur det ser ut nu.

Ett annat projekt som är tänkt för sommaren är solfångare till poolen.

Vi har tänkt oss Primastar frilligande solfångare. Efter att ha pratat med stadsbyggnadskontoret finns det två alternativ, antingen två eller tre solfångare. De fick inte sticka ut utanför garagetaket enligt den jag pratade med på stadsbyggnadskontoret. Om de sticker ut är det en utbyggnad och byggnadslovet skulle bli 2-3 tusen kronor dyrare och mer tveksamt om det skulle bli godkännt. Så länge de var på garagetaket var det en fasadförändring, både billigare och enklare att få godkännt. Väljer vi två blir bredden 2,46 m, med tre blir det 3,62 m, längden kan man anpassa som man vill upp till 8,33 m. En 8 m lång solfångare väger 24 kg (40 kg med vatten). Tanken är att lägga plexiglas (akrylplast) över solfångarna. Tyvärr har jag bara hittat skivor upp till 3,05 m x 2,05 m. Det kan bli en begränsning om man man inte vill skarva i "höjdled".

Det nedanför är underlag till avklarade projekt.

Offertunderlag konvertering till vattenburen värme plan 1

Offertunderlag ny våning

Här är alla ritningar samt vår lista med önskemål. Den senare uppdateras ibland men är förhållandevis stabil.

Diverse andra dokument och bilder

Detaljplan och andra dokument

Bilder på huset

Diverse bilder på konstruktionen

Pågående projekt


© Niklas Röjemo (niklas@rojemo.net)