Underlag för konvertering till vattenburen värme

Bakgrund

Vårt hus värmdes tidigare helt av direktverkande el, men i samband med att vi byggde på en våning konverterade vi plan 2 till vattenburen golvvärme. Så nu har vi ett hus med vattenburen golvvärme på plan 2 & 3, men direktverkande el på plan 1. Vattnet värms av en bergvärmepump.

Önskemål

Vi vill konvertera plan 1 till vattenradiatorer. (Huset står på en oisolerad platta på mark så golvvärme på plan 1 är inget vi tror på.)

Detta är de siffror jag kommit fram till genom att använde en värmebehovsberäkning från Thermopanel version 6:25 Rev01 som jag hittade på nätet.
Rumxyareaeffekt
mmm2kW
Tvätt2.53.99.80.4
Sovrum2.63.59.10.5
Hall2.07.715.40.5
Förräd7.82.418.70.7
Allrum7.85.240.61.5
Garage5.27.740.01.6

Det finns en liten toalett vid tvättstugan som inte har något eget (fungerande) element nu. Vi antar att det kommer klara sig utan eget element även efter konverteringen.

Effektsiffran för garaget är antagligen på tok för hög. Det räcker att garaget är 10 C på vintern. Notera att garaget inte har någon våning över sig. Vi behöver inte heller hålla 20C i förrådet.

Effektsiffrorna är inte på något sätt spikade. Vi förväntar oss att ni verifierar att effekten räcker till eller föreslår andra element ifall jag räknat fel.

Då vi har bergvärme vill vi ha så låg framledningstemperatur som möjligt.

Jag har inte ritat in någon rördragining då jag inte vet vilka regler som gäller för sådana. Vi vill ha ett minimum av synliga rör i hall, sovrum och allrum. I tvättstugan, förrådet och garaget är det inte så viktigt. Till exempel ser vi helst att rören som korsar hallen dras under trappan.

I en del rum har vi önskemål var radiatorerna skall sitta, de är i så fall inritade på ritningen. När det gäller förrådet är radiatorn minst ivägen om den monteras under värmeväxlaren till golvvärmen. I garaget vill vi inte ha någon radiator på fönsterväggen. Förmodligen är det enklast att montera den på väggen mot allrummet.

Väggarna är betong/lättbetongblock förutom väggen mellan förrådet och allrummet som är reglad.

Vi har blivit beviljade konverteringsstöd, med kravet att konverteringen är klar senast sista November 2010.