Kommentar

Vid ett senare tillfälle bytte Kjell och jag kort. Då gjorde han följande lek. Med den vann han två omgångar mot den hög jag gjorde med hans kort. Efter det bytte jag ut fem kort och han två. ("Twilight Drover" och "Peregrine Mask" mot två "Dizzy Spell"). Jag vann de två efterföljande matcherna.

Efteråt konstaterade Kjell att han glömt lägga in "Dimir Guildmage".

Creature
1Drift of Phantasms2u  
2Snapping Drake3u  
1Vedalken Dismisser5u  
1Cerulean Sphinx4uuR  
1Courier Hawk1w  
1Veteran Armorer1w  
1Nightguard Patrol2w  
2Screeching Griffin3w  
2Dromad Purebred4w  
1Auratouched Mage5wU  
1Centaur Safeguard2gw  
Enchantment
1Halcyon Glaze1uuU  
Enchantment — Aura
1Flight of Fancy3u  
1Stasis Cell4u  
1Followed Footsteps3uuR  
1Faith's Fetters3w  
Instant
2Dizzy Spellu  
2Muddle the Mixtureuu  
1Convolute2u  
1Induce Paranoia2uu  
Land
1Boros Garrison  
7Island  
6Plains  
Sorcery
1Three Dreams4wR  
Total = 40 (0 mythic, 3 rare, 2 uncommon)