Planar Chaos prerelease

Det var gruppens sjätte prerelease. Den förra var Time Spiral prerelease. Det var 55 deltagare och våra placeringar var 27 Kjell, 28 Camilla, J0 Johannes, och 48 Niklas. Det skall noteras att Johannes droppade och Niklas fick en walkover.

Den här gången mötte ingen i gruppen. Vid ett senare tillalle blev det:
SpelareResultatKommentar
CamillaNiklas2-0
CamillaKjell1-1
NiklasKjell0-2

Färgerna var som följer:
Spelareordinariealternativ
NiklasB-U-G-WB-R-G-W
CamillaR-Whade ingen
KjellB-Whade ingen
Johannes?hade ingen