Kommentar

Alla fick ett boosterback förutom promotionkortet.

Jag har inte öppnat det än. De kommer troligtvis användas i en sealdeck i gruppen.